top of page
logo con texto2.png

LES NOSTRES SOLUCIONS

Des OPTICLIM oferim solucions personalitzades per a cada sector, assegurant la dilució de partícules en l'ambient i reduint el risc de contagi en àmbits industrials i laborals amb sistemes com purificació d'aire, filtració d'aire, adaptació dels sistemes actuals per protegir-no només d'aquesta pandèmia, sinó als pròxims brots i amenaces per transmissió aèria que pugui succeir.

 

Podeu contactar amb nosaltres a info@opticlim.es o trucant a l' 93 574 27 10 per poder trobar una solució per a les vostres instal·lacions

QUE OFRECEMOS

QUÈ ÉS EL

SARS-CoV-2?

El coronavirus 2 de la síndrome respiratòria aguda greu (SARS-CoV-2) és un tipus de coronavirus causant de la malaltia per coronavirus (COVID-19).

 

Sembla tenir un origen zoonòtic, és a dir, que va passar d'un hoste animal per un humà.

QUE ES

COM ÉS PROPAGA?

Actualment hi ha consens amb les 2 principals formes de transmissió, sent aquestes de forma directa, com les partícules que emetem al tossir o esternudar (partícules d'una mida entre 10 micres i 100 micres) i de forma indirecta quan aquestes primeres s'adhereixen a qualsevol superfície (la permanència de virus depèn del material)

 

Tot i així, hi ha una tercera via, on es troben unes partícules molt més petites (<10 micres) que les anteriors, que també s'emeten al parlar o respirar, i que a causa de la seu petit tamany poden romandre molt de temps en l'ambient

 

Us deixem un vídeo de canal de TV Japonès NHK WORLD on mostren aquestes partícules i com es distribueixen en l'aire

PROPAGA

COM AFECTEN ELS SISTEMES HVAC?

La ventilació i filtració proveïdes de condicionament de l'aire i els sistemes d'aire condicionat poden reduir la concentració de SARS-CoV-2 en l'aire i, per tant, el risc de transmissió a través d'aquest. Els espais no condicionats poden causar estrès tèrmic a persones, que poden ser directament mortals i que també poden disminuir la resistència a les infeccions.

 

Els sistemes de ventilació, filtració i distribució d'aire i les tecnologies de desinfecció tenen el potencial de limitar la transmissió de patògens en l'aire a través d'aquest i així trencar la cadena d'infecció.

AFECTACIÓN

¿QUÈ RECOMANEM?

Segons REHVA (Federació Europea d’associacions de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat) i ASHRAE (Societat Nord-americana d’Enginyers de Calefacció, Refrigeració i Aire Condicionat) les mesures a prendre per reduir l'impacte del SARS-CoV-2 són:

  1. Augmentar els cabals d'aire d'impulsió i extracció/retorn per així augmentar les renovacions per hora. L’aire ha de ser filtrat a l’impulsió (i preferiblement també en l'extracció/retorn) amb filtres HEPA, en cas de no disposar d’aquest tipus de filtració en el sistema de ventilació, l'aportació d'aire ha de ser 100% exterior.

  2. En absència de ventilació mecànica, recomanem ventilar manualment obrint les finestres.

  3. Mantenir la humitat relativa entre un 40-60%.

  4. Desactivar els recuperadors de calor, al no poder garantir una estanqueitat del 100%, o intercalar sistemes de tractament d’aire a la impulsió d’aquests equips cap a les zones ocupades.

  5. No s'ha d'alterar la freqüència de substitució dels filtres d'aire.

  6. Cal estudiar opcions per reconfigurar i modificar la regulació dels sistemes de ventilació de cada zona per adaptar-los a les noves necessitats per incrementar la renovació per dilució, enfront del funcionament normal que prioritza l’estalvi energètic.

  7. Utilització de sistemes de purificació d'aire, ja sigui amb equips portàtils o amb sistemes integrats, es recomanda que aquests purificadors disposin de filtres amb una eficacia mínima HEPA H-13 (segons la norma EN 1822) amb una eficiència de ≥99.95% MPPS.

  8. Mantenir la tapa de l'WC baixada a l'hora de tirar la cadena i amb els ventiladors d'extracció sempre funcionant.

RECOMANACONS
COMUNICADOS OFICIALES

COMUNICATS OFICIALS D'ORGANITZACIONS I ÒRGANS GOVERNAMENTALS

Atecyr, Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración

Comunicat Generalitat de Catalunya - Conselleria de Salut

Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización: AFEC

Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del Sars-CoV-2: Ministerio de Salud, Gobierno de España

bottom of page