top of page
Ancla 1

RITE 2021

El RITE o Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en els edificis és el reglament que regula les instal·lacions de climatització de l'ambient per a les persones. En aquest s'estableixen els requisits d'instal·lació, manteniment, documentació i eficiència energètica entre d'altres.

 

En aquesta nova versió de 2021 que ve a través del Real Decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis s'inclouen novetats respecte a l'anterior modificació de 2013.

 

Majoritàriament el nou reglament es centra en la millora de l'eficiència energètica, així com la introducció de requisits derivats de la publicació de diferents textos legislatius europeus, entre els quals es troben els següents:


- Directiva 2018/844, per la qual es modifica la Directiva 2010/31 d'Eficiència Energètica d'Edificis i la 2012/27 d'Eficiència Energètica.
- Directiva 2018/2002, per la qual es modifica la Directiva 2012/27.
- Directiva 2018/2001 relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables.

 

Adjuntem a continuació un resum realitzat per AFEC (Associació de fabricants d'equips de climatització) dels aspectes rellevants introduits en aquest nou reglament:

 
 
 
bottom of page